Which is your favourite
Kuraimi
35.48%
11
35.48%
Hypreigon
19.35%
6
19.35%
Invion
19.35%
6
19.35%
Eion
25.81%
8
25.81%